יגאל אשוח – צילום תיעודי

יגאל אשוח – מצלם ומתעד

אהבתו של יגאל למצלמה החלה כאשר ריכז את מחלקת הספורט בגליל עליון והיה צורך לתעד את הפעילויות,
הצורך בצילום ותיעוד רק גבר כששירת בצבא קבע כמפקד ההגנה המרחבית ולאחר מכן כמפקד מחוז הגולן.

מאז ועד היום מסתובב יגאל עם מצלמתו בשבילי קיבוצו וברחבי הגליל מצלם ומתעד.

מצלמתו של יגאל מתעדת כל משימה וכל אירוע בגליל: חנוכת בית או הריסת מבנה היסטורי, גזירת סרט
בכביש או הקמת מפעל, כל אירוע חברתי או ביקורי אחמ”ים מונצחים ומתועדים בעדשת המצלמה הרגישה
ובאים לידי ביטוי בעיתונים המקומיים או בתערוכות.

“פוקוס” מיוחד שם יגאל על איסוף, ריכוז ושיחזור רפרודוקציות וצילומים ישנים.

igal-ashuach-profile